Sinh hoạt dưới cờ chủ đề "Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ"

01/05/2024

Để hướng tới chào mừng kỉ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Liên đội trường Tiểu học đã tổ chức buổi sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ” vào thứ Hai, ngày 22/4/2024 do các Chi đội khối 5 phụ trách.

Để tri ân cho cột mốc Lịch sử 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, cũng như bày tỏ lòng luôn hướng về tổ quốc, các diễn viên nhí đến từ Khối 5 đã tái hiện lại cuộc sống cũng như chiến thắng vẻ vang của nước nhà qua hoạt cảnh mang tên Chiến Thắng Lịch Sử Điện Biên Phủ.

Thông qua hoạt cảnh, các con học sinh đã cùng nhau ôn lại những cột mốc lịch sử làm nên chiến thắng vẻ vang của dân tộc, qua đó bồi dưỡng lòng yêu nước và tự hào dân tộc cho các con học sinh.

70 đã trôi qua, Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là chiến dịch điển hình trong lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta. Chiến thắng ấy đã kết thúc với thắng lợi hoàn toàn thuộc về nhân dân Việt Nam là chiến thắng vĩ đại được ghi vào lịch sử dân tộc Việt. Chiến thắng ấy làm mốc son soi sáng rực rỡ tròn thế kỉ XX mang ý nghĩa và tầm vóc lịch sử sự kiện trọng đại không thể phai mờ. Nó tồn tại song song với những bài học giá trị còn nguyên trong cuộc sống,đi đôi với sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân Việt Nam.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ; chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta và các nước trên bán đảo Đông Dương; bảo vệ và phát triển thành quả Cách mạng Tháng Tám năm 1945; mở ra giai đoạn cách mạng mới, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Sau đây là một số hình ảnh của hoạt cảnh tại buổi sinh hoạt dưới cờ:

A group of people on a stage

Description automatically generated

A group of people on a stage

Description automatically generated

A group of people on a stage

Description automatically generated

A group of children in a classroom

Description automatically generated

Nguyễn Điệp
Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 0/5 trong 0 đánh giá
Chia sẻ: