Phạm Tố Uyển

Chức vụ: Hiệu trưởng

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục

Trình dộ: Thạc sĩ

Giáo viên Giỏi cấp Thành phố

Chiến sĩ thi đua cấp cơ cở

Lao động tiên tiến

Sáng kiến kinh nghiệm loại C Thành Phố

Nguyễn Thị Thanh Hà

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân

Trình dộ: Đại học

Giáo viên Giỏi cấp quận
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
Sáng kiến kinh nghiệm cấp thành phố

Nguyễn Thanh Nga

Chức vụ: Khối trưởng Chuyên môn/ GVCN Lớp 1A1

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân

Trình dộ: Đại học

Giáo viên Giỏi cấp Thành phố

Chiến sĩ thi đua cấp cơ cở

Lao động tiên tiến

Giải Xuất sắc bài giảng elarnign cấp Quận

Giải Nhì và Khuyến khích Bài giảng e-Learning Cấp TP

Sáng kiến kinh nghiệm loại C Thành phố

Nguyễn Thị Hải Yến

Chức vụ: GVCN Lớp 1A2

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân

Trình dộ: Đại học

Giáo viên Giỏi cấp Quận

Lao động tiên tiến

Giải Nhất bài giảng E-learning cấp Quận

Nguyễn Thu Hà

Chức vụ: GVCN Lớp 1A3

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân

Trình dộ: Cao Đẳng

Đỗ Thị Thanh Huyền

Chức vụ: Chủ tịch công đoàn/GVCN Lớp 1A4

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Thạc sĩ

Trình dộ: Đại học

Giáo viên Giỏi cấp Quận

Chiến sĩ thi đua cấp cơ cở
Lao động tiên tiến

Sáng kiến kinh nghiệm loại C Thành Phố

Giải Xuất sắc bài giảng Elearning cấp Quận

Giải Nhất, Nhì và Khuyến khích Bài giảng e-Learning Cấp TP

Nguyễn Thu Hương

Chức vụ: Khối trưởng Chuyên môn/GVCN Lớp 2A4

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân

Trình dộ: Đại học

Giáo viên Giỏi cấp Quận

Lao động tiên tiến

Giải Nhì bài giảng E-learning cấp Quận

Thạch Thùy Linh

Chức vụ: Giáo viên dự trữ năm học 2023 - 2024

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân

Trình dộ: Đại học

Giáo viên Giỏi cấp Quận

Lao động tiên tiến

Giải Ba bài giảng E-learning cấp Quận

Nguyễn Thị Kim Hưng

Chức vụ: GVCN Lớp 2A3

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân

Trình dộ: Đại học

Giáo viên Giỏi cấp Quận

Lao động tiên tiến

Giải Nhì bài giảng E-learning cấp Quận

Nguyễn Tố Uyên

Chức vụ: GVCN Lớp 2A1

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân

Trình dộ: Đại học

Giải KK thi thiết kế bài giảng E-learning cấp Quận

Nguyễn Hải Ly

Chức vụ: GVCN Lớp 2A2

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân

Trình dộ: Đại học

Giải Nhì bài giảng E-learning cấp Quận

Nguyễn Thị Trà My

Chức vụ: Giáo viên dự trữ năm học 2023 - 2024

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân

Trình dộ: Đại học

Nguyễn Phương Trang

Chức vụ: Chủ nhiệm lớp 3A1

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân

Trình dộ: Đại học

Giải Ba thi thiết kế bài giảng E-learning cấp Quận

Lê Thanh Tâm

Chức vụ: Giáo viên dự trữ năm học 2023 - 2024

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân

Trình dộ: Đại học

Giáo viên Giỏi cấp Quận

Giải Ba bài giảng E-learning cấp Quận

Lương Thúy Hạnh

Chức vụ: Khối trưởng Chuyên môn/GVCN Lớp 3A4

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân

Trình dộ: Đại học

Giáo viên Giỏi cấp Quận

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Lao động tiên tiến

Vũ Thu Hà

Chức vụ: GVCN Lớp 3A3

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân

Trình dộ: Đại học

Trần Thị Lý

Chức vụ: Phó chủ nhiệm lớp 3A2

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân

Trình dộ:

Phạm Thị Kim Thoa

Chức vụ: GVCN Lớp 4A3

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân

Trình dộ: Đại học

Nguyễn Thị Thiện

Chức vụ: Giáo viên dự trữ

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân

Trình dộ: Đại học

Sáng kiến kinh nghiệm loại B cấp Thành phố

Quách Thị Phương Thanh

Chức vụ: Khối trưởng Chuyên môn/GVCN Lớp 4A1

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Thạc sĩ

Trình dộ:

Trần Minh Trang

Chức vụ: GVCN Lớp 4A4

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân

Trình dộ: Đại học

Giáo viên Giỏi cấp Quận

Lao động tiên tiến

Phạm Thị Sơn

Chức vụ: GVCN Lớp 4A2

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân

Trình dộ: Đại học

Lao động tiên tiến

Trần Thị Hà Phương

Chức vụ: GVCN Lớp 5A3

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân

Trình dộ: Đại học

Bùi Thị Hậu

Chức vụ: GVCN Lớp 5A1

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân

Trình dộ: Đại học

Nguyễn Thị Minh Tâm

Chức vụ: Khối trưởng Chuyên môn/GVCN Lớp 5A4

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân

Trình dộ: Đại học

Giáo viên Giỏi cấp Quận

Lao động tiên tiến

Giải Xuất sắc bài giảng e-Learning cấp Quận

Ngô Huyền Trang

Chức vụ: Giáo viên dự trữ năm học 2023 - 2024

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân

Trình dộ: Đại học

Giáo viên Giỏi cấp Quận

Lao động tiên tiến

Lê Thị Vân Anh

Chức vụ: GVCN Lớp 5A2

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân

Trình dộ: Đại học

Giáo viên Giỏi cấp Quận

Lao động tiên tiến

Bùi Duy Anh

Chức vụ: Phó GVCN lớp 5A5 / Phó Tổng phụ trách

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân

Trình dộ: Đại học

Đoàn Đức Hiếu

Chức vụ: Giáo viên Thể dục

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Thạc sĩ

Trình dộ: Thạc sĩ

Nguyễn Thị Ly Ngọc

Chức vụ: Giáo viên Mĩ thuật

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân

Trình dộ: Đại học

Phạm Thị Hồng Yến

Chức vụ: Khối trưởng Chuyên môn/ GV Thể dục

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân

Trình dộ: Đại học

Giáo viên Giỏi cấp Quận

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Lao động tiên tiến

Lê Thùy Linh

Chức vụ: Giáo viên Âm nhạc

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân

Trình dộ: Đại học

Giáo viên Giỏi cấp Thành phố

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Lao động tiên tiến

Sáng kiến kinh nghiệm loại C Thành phố

Hà Thị Bích Hạnh

Chức vụ: Giáo viên Tiếng Anh

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân

Trình dộ: Đại học

Giáo viên Giỏi cấp Thành phố

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Lao động tiên tiến

Giải Xuất sắc bài giảng e-Learning cấp Quận

Sáng kiến kinh nghiệm loại B và C cấp Thành phố

Giải Khuyến khích Bài giảng e-Learning cấp Thành phố

Nguyễn Thị Điệp

Chức vụ: Giáo viên Tin học

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Thạc sĩ CNTT

Trình dộ: Thạc sĩ

Nhà giáo Hà Nội tâm huyết sáng tạo

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Lao động tiên tiến

Giải Xuất sắc, giải Nhất, Nhì, Ba bài giảng e-Learning cấp Quận

Sáng kiến kinh nghiệm loại A, loại B và C cấp Thành phố

Giải Nhất, giải Khuyên khích Bài giảng e-Learning cấp Thành phố
Giải Ba cuộc thi Thiết kế đồ dùng dạy học Thành phố

Vũ Hồng Hạnh

Chức vụ: Kế toán

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Cử nhân

Trình dộ: Đại học

Chiến sĩ Thi đua cấp Cơ sở

Sáng kiến kinh nghiệm loại C cấp Thành phố

Phạm Thị Thu Phương

Chức vụ: Nhân viên Thiết bị/Thư viện

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Kĩ sư CNTT

Trình dộ: Đại học

Vũ Hồng Thắng

Chức vụ: Nhân viên bảo vệ

Email:

Số điện thoại:

Học hàm:

Trình dộ:

Nguyễn Quang Vinh

Chức vụ: Nhân viên bảo vệ

Email:

Số điện thoại:

Học hàm:

Trình dộ:

Nguyễn Anh Tú

Chức vụ: Nhân viên bảo vệ

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Trung cấp

Trình dộ:

Trần Việt Phương

Chức vụ: Nhân viên bảo vệ

Email:

Số điện thoại:

Học hàm: Trung cấp

Trình dộ: